Grażyna Górska

Założycielka i właścicielka Kancelarii
Mediator sądowy
Trener VCC, wykładowca akademickiMoja misja


Od ponad dziesięciu lat profesjonalnie zajmuję się prowadzeniem mediacji  rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i sportowych. To moja praca i pasja. Kilkaset przeprowadzonych skutecznie mediacji pozwala mi występować w roli eksperta, dzielącego się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jako wykładowca akademicki, szkoleniowiec i mentor  prezentuję swój autorski warsztat pracy i  stosowane narzędzia. Moim celem jest budowanie autorytetu  mediatora - osoby zaufanej, kompetentnej i pomagającej  rozwiązywać konflikty w wyjątkowo skuteczny sposób. 


Działalność w zakresie mediacji

 • Mediator sądowy wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu
 • założycielka i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych www.mediatorzycywilni.pl
 • właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie, specjalizującej się w prowadzeniu mediacji cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i rodzinnych
 • mediator kwalifikowany wpisany na listę mediatorów w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu www.cam.opole.pl
 • mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu
 • członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
 • mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, współpracujący z sądami, Izbami Gospodarczymi, jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiada znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych z każdej dziedziny prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami,
 • mediator w sprawach rodzinnych prowadzący mediacje ze skierowania sądów, jak i umowne, pracujący z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą rodzinie,
 • mediator w firmach rodzinnych, współpracujący z Centrum Biznesu Rodzinnego przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu,
 • mediator w sprawach karych i karnych dla nieletnich,
 • mediator w sprawach sportowych w Centrum Mediacji Sportowej przy Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich www.centrummediacjisportowej.pl
 • mediator na stałe współpracujący z Zachodnią Izbą Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy we Wrocławiu www.zig.pl
 • organizatorka ogólnopolskich cyklicznych Oławskich Konferencji Mediacyjnych www.konferencjamediacyjna.pl, odbywających się od 2011 r.,
 • prelegentka i panelistka na licznych konferencjach, seminariach i warsztatach poświęconych mediacji,
 • uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych Alternatywnym metodom rozwiązywania sporów,
 • autorka licznych artykułów i publikacji dotyczących mediacji.

 
Działalność trenerska i szkoleniowa

 • trener mediacji VCC (certyfikat z 22.10.2018 r.)
 • wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu na kierunku: Mediacje sądowe i pozasądowe oraz Prawo w biznesie
 • wykładowca akademicki na innych uczelniach wyższych
 • trener prowadzący kury podstawowe i specjalistyczne dla mediatorów z mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, konstruowania ugód,
 • organizatorka staży praktycznych dla mediatorów obejmujących uczestnictwo w mediacjach,
 • szkoleniowiec z tematyki konfliktu rodzinnego i mediacji rodzinnej prowadzący szkolenia adresowane m.in.: do mediatorów, psychologów, pedagogów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sądowych, prawników, nauczycieli
 • szkoleniowiec z konfliktu w miejscu pracy prowadzący szkolenia dla pracodawców i przedsiębiorców z konfliktów w organizacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

Jako praktykujący mediator prowadzę szkolenia oparte na bogatym doświadczeniu zawodowym w tematyce mediacji, komunikacji oraz konfliktu. Odnosząc się do własnej praktyki i faktycznych sytuacji, z którymi spotykam się w swojej pracy zawodowej, każdemu szkoleniu nadaję wyjątkowo praktyczny wymiar.

Wykształcenie

 • Studia Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Uzupełniające Studia Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Studia Podyplomowe Akademia Mediatora w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Oddział Zamiejscowy we Wrocławiu,
 • Specjalistyczne szkolenie dla mediatorów z mediacji cywilnych i gospodarczych prowadzone przez Centrum Mediacji Partners Polska z siedzibą w Warszawie,
 • Specjalistyczne szkolenia dla mediatorów z mediacji rodzinnych prowadzone przez Centrum Mediacji Partners Polska z siedzibą w Warszawie,
 • Specjalistyczne szkolenie dla mediatorów w zakresie konstruowania ugód mediacyjnych,
 • Kursy doszkalające oraz superwizja dla mediatorów