Działalność w zakresie mediacji

 • Mediator stały wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu i Sieradzu,
 • założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych www.mediatorzycywilni.pl
 • właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie
 • członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych,
 • mediator w sprawach rodzinnych, prowadzący mediacje ze skierowania sądu, jak i umowne, współpracujący z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą rodzinie, szkoleniowiec w tematyce konfliktu w rodzinie i mediacji rodzinnych,
 • mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, współpracujący z Izbami Gospodarczymi, jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiada znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych z każdej dziedziny prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami,
 • osoba godna zaufania uprawniona do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i karnych dla nieletnich,
 • mediator w sprawach sportowych, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pomocy prawnej osobom i instytucjom ze świata sportu, współpracujący z Kancelarią Prawa Sportowego, www.mediacjedlasportu.pl
 • mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu,
 • mediator przy Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji,
 • współpracuje z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu oraz Zachodnią Izbą Gospodarczą we Wrocławiu,
 • organizatorka Oławskich Konferencji Mediacyjnych,
 • prelegentka i panelistka na licznych konferencjach i seminariach poświęconych mediacji,
 • uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych Alternatywnym metodom rozwiązywania sporów,
 • autorka artykułów dotyczących mediacji.
 

Działalność szkoleniowa

Jako praktykujący mediator prowadzę szkolenia oparte na bogatym doświadczeniu zawodowym w tematyce mediacji, komunikacji oraz konfliktu. Odnosząc się do własnej praktyki i faktycznych sytuacji, z którymi spotykam się w swojej pracy zawodowej, każdemu szkoleniu nadaję wyjątkowo praktyczny wymiar.
Realizowane przeze mnie szkolenia:
 • kursy podstawowe z mediacji,
 • szkolenia specjalistyczne dla mediatorów z mediacji rodzinnych, cywilnych i konstruowania ugód,
 • staże praktyczne dla mediatorów obejmujące uczestnictwo w mediacjach, warsztaty z konstruowania ugód,
 • szkolenia z tematyki konfliktu rodzinnego i mediacji rodzinnej adresowane do psychologów, pedagogów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sądowych,
 • szkolenia dla pracodawców i przedsiębiorców z konfliktów w organizacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • szkolenia dla urzędników, jednostek samorządu terytorialnego,
 • szkolenia dla szkół z procedurą wprowadzania mediacji do szkół,
 • szkolenia dla policji oraz funkcjonariuszy służby więziennej,
 • inne szkolenia przygotowane w oparciu o indywidulane oczekiwania uczestników.
 

Działalność w zakresie doradztwa prawnego

 • Od 2002 r. do 2012 r. Prawnik i  Dyrektor Zarządzający w Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego we Wrocławiu,
 • Pełnomocnik ds. Jakości ISO,
 • specjalista z zakresu prawa cywilnego, w tym gospodarczego i sportowego,
 • długoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie negocjacji, sporządzania i opiniowania umów cywilnych i gospodarczych, kontraktów sportowych, porozumień, przygotowywania opinii prawnych, dochodzenia wierzytelności,
 • specjalista ds. personalnych,
 • doradztwo w sprawach rodzinnych,
 • Wieloletnia działalność Pro Publico Bono.
 

Wykształcenie

 • Studia Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Uzupełniające Studia Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Studia Podyplomowe Akademia Mediatora w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Oddział Zamiejscowy we Wrocławiu,
 • Specjalistyczne szkolenie dla mediatorów z mediacji cywilnych i gospodarczych prowadzone przez Centrum Mediacji Partners Polska z siedzibą w Warszawie,
 • Specjalistyczne szkolenia dla mediatorów z mediacji rodzinnych prowadzone przez Centrum Mediacji Partners Polska z siedzibą w Warszawie,
 • Specjalistyczne szkolenie dla mediatorów w zakresie konstruowania ugód mediacyjnych,
 • Kursy doszkalające oraz superwizja dla mediatorów.