Skutecznie powadzimy mediacje metodą on-line, wykorzystując interaktywne narzędzia internetowe. Umożliwia to prowadzenie mediacji na odległość, bez konieczności osobistych spotkań ze stronami. 
 

Wskazania do mediacji on-line

  • znaczna odległość miejsca zamieszania/ siedziby stron uniemożliwiająca spotkanie w jednym miejscu,
  • pobyt za granicą jednej ze stron,
  • brak możliwości spotkania stron w jednym terminie,
  • brak możliwości przyjazdu na pa posiedzenie mediacyjne np. z uwagi na niepełnosprawność jednej ze stron,
  • konieczność poczynienia ustaleń w bardzo krótkim czasie,
  • niska wartość przedmiotu sporu, gdzie koszty stawiennictwa stron i ich dojazdu byłyby niewspółmierne do przedmiotu roszczenia,
  • niechęć lub obawa  stron przed osobistymi spotkaniami.

Dzięki mediacji on-line strony oddalone od siebie o setki, czy tysiące kilometrów mają możliwość podjęcia próby szybkiego, polubownego rozwiązania sporu, bez straty czasu i ponoszenia kosztów związanych z dojazdami do miejsca spotkania. Jest to niewątpliwie podstawowa zaleta mediacji on-line. Mediacja z założenia jest  metodą odformalizowaną, dostępną, przyjazną, ale przede wszystkim dającą możliwość rozwiązywania konfliktów w krótkimi czasie. Mediacja on-line stwarza takie możliwości. 

Jesteś zainteresowany mediacjami on-line skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie pytania. Formularz kontaktowy