Grażyna Górska 

 • doświadczony i skuteczny mediator sądowy w sprawach rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych, cywilnych, prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym ,
 • prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe, wykładowca akademicki,
 • założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych
 • członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
 • Więcej o mnie

Konsultacje w sprawach rodzinnych  

Zajmując się od blisko dziesięciu lat pomocą rodzinom prowadzę konsultacje i oferuję wsparcie w zakresie:

 • możliwości polubownego rozstania  
 • podjęcia próby ratowania związku, małżeństwa 
 • podjęcia decyzji o pojednaniu lub rozstaniu
 • polubownego rozwiązania małżeństwa i ustalenia warunków rozwodu
 • zgodnego podziału majątku wspólnego
 • zgodnego zniesienia współwłasności nieruchomości przy związkach nieformalnych
 • wspólnych zobowiązań finansowych przy rozstaniu
 • alimentów i wydatków na zaspokojenie potrzeb rodziny 
 • sporów między rodzicami na tle wychowywania dzieci
 • innych sporów rodzinnych 

Aby zapewnić kompleksową pomoc współpracuję z kancelariami adwokackimi, psychologami, terapeutami, notariuszami, ośrodkami pomocy społecznej. Jednocześnie niezwykle ciepłe i serdeczne  podejście do stron potwierdzają opinie i referencje zadowolonych klientów. Zobacz opinie.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w zakresie spraw rodzinnych zapraszam do kontaktu. Odpowiem na wszystkie pytania.

Konsultacje w sporach pracowniczych 

Mediator Grażyna Górska oferuje profesjonalne konsultacje w zakresie możliwości polubownego rozwiązywania sporów pracowniczych, we wszystkich sprawach  wynikających ze stosunku pracy, w tym zarzutów mobbingu i molestowania seksualnego.  
Regularnie prowadzi mediacje pracownicze na zlecenia sądów pracy, wykazując się bardzo wysoką skutecznością zawartych ugód. 
Prowadzi konsultacje i mediacje na zlecenie pracodawców, w zakresie:

 • dokonania diagnozy konfliktu 
 • rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy 
 • wprowadzenia strategii rozwiązywania konfliktów 
 • ustalenia możliwości wypracowania porozumienia
 • zawarta ugody sądowej lub pozasądowej
 • wsparcia dla komisji antymobbingowych 
 • spraw o mobbing i molestowanie seksualne

Jeżeli jesteś pracownikiem i pozostajesz w sporze z pracodawcą lub jesteś pracodawcą i w Twojej organizacji jest spór między pracownikami, zespołami, zgłaszane są zarzuty mobbingu skorzystaj z konsultacji w tym zakresie. 

Konsultacje w sprawach gospodarczych