Grażyna Górska

 • szkoleniowiec, mentor, wykładowca akademicki,  
 • doświadczony i ceniony mediator sądowy w sprawach rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych, cywilnych, 
 • założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych
 • członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
 • Pomysłodawczyni  i organizatorka Oławskich Konferencji Mediacyjnych 
 • Prowadzi grupę „Lekko o mediacji” – przestrzeń wymiany wiedzy, opinii, doświadczeń…
 • Więcej informacji

  
Mediacja to moja pasja, praca i zawodowe powołanie. Mam jednak świadomość, że bycie mediatorem wielkie wyzwanie i odpowiedzialność. To ciągła praca nad sobą i doskonalenie swoich umiejętności. Jako doświadczony mediator dzielę się swoją wiedzą, umiejętnościami i praktycznymi wskazówkami. Moje szkolenia, warsztaty, konsultacje zawsze  mają wymiar praktyczny. Pokazuję przebieg mediacji, narzędzia mediatora i to wszystko, co wynika z wieloletniej praktyki zawodowej. Zobacz: Referencje

W ramach mentoringu wspieram w rozwoju i doskonaleniu umiejętności mediacyjnych, wskazuję możliwe kierunki i ścieżki rozwoju. Służę mediatorom wskazówkami i radą w zakresie konstruowania ugód, wyjścia z patowych sytuacji, wyboru najlepszej formuły prowadzenia mediacji, zastosowania konkretnych narzędzi mediatora. Wspieram mediatorów podczas prowadzenia przez nich mediacji (komediacja) 

W ramach mentoringu w mediacji oferuję: 

 • Szkolenia specjalistyczne, kierunkowe: z mediacji rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych, cywilnych
 • Szkolenia praktyczne: Wyzwanie w pracy mediatora, Sytuacje trudne w mediacji, Przygotowanie się do mediacji – praktyczne wskazówki.  
 • Szkolenie w ramach superwizji, analiza konkretnych przypadków.
 • Szkolenia  z zakresu konstytuowania ugód w mediacji sądowej i pozasądowej
 • Staże w kancelarii jako szkolenie III stopnia umożliwiające uczestnictwo w prowadzonych mediacjach
 • Konsultacje dla mediatorów odnośnie prowadzonych mediacji, redagowania ugód, 
 • Komediacja dla mediatorów w sprawach trudnych, skomplikowanych wymagających wsparcia 
 • Bezpłatne Uczestnictwo w  Oławskich Konferencjach Mediacyjnych, podczas których poruszane są aktualne zagadnienia związane z praktycznymi aspektami mediacji. 
 • Materiały i publikacje stanowiące cenne źródło wiedzy. 
 • Uczestnictwo w grupie „Lekko o mediacji” jako przestrzeni wymiany wiedzy, doświadczeń, opinii. 

Jeżeli  potrzebujesz wsparcia w rozwijaniu swoich kompetencji oraz realizowania siebie w mediacji zapraszam do kontaktu. Formularz kontaktowy