Grażyna Górska 

  • szkoleniowiec, mentor, wykładowca akademicki,  
  • doświadczony i ceniony mediator sądowy w sprawach rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych, cywilnych, 
  • założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych
  • członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
  • Pomysłodawczyni  i organizatorka Oławskich Konferencji Mediacyjnych 
  • Prowadzi grupę „Lekko o mediacji” – przestrzeń wymiany wiedzy, opinii, doświadczeń…
  • Więcej informacji o mnie 

  
Mediacja to moja pasja, praca i zawodowe powołanie. Mam świadomość, że bycie mediatorem to wielkie wyzwanie i odpowiedzialność. To ciągła praca nad sobą i doskonalenie swoich umiejętności. 

Jako doświadczony mediator dzielę się swoją wiedzą, umiejętnościami i praktycznymi wskazówkami. Moje szkolenia, warsztaty, konsultacje zawsze  mają wymiar praktyczny. Pokazuję przebieg mediacji, narzędzia mediatora i to wszystko, co wynika z wieloletniej praktyki zawodowej. Zobacz: Referencje

Jedną z form wsparcia mediatorów w rozwoju i  doskonaleniu  umiejętności mediacyjnych jest staż, który umożliwia nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji.

Stwarza on jedyną w swoim rodzaju okazję uczestniczenia w mediacji prowadzonej przez doświadczonego mediatora i poznania w praktyce na czym polega wentylacja emocji, jak radzić sobie z impasem, z nierównowagą sił, jak przeprowadzać spotkania na osobność, jak skutecznie korzystać z narzędzi mediatora.

Oferta stażu obejmuje: 

  • przygotowanie mediatora do mediacji poprzez  omówienie sprawy i zapoznanie z dokumentacją ( ok ½ godz. przed mediacją) 
  • uczestnictwo w dwóch lub trzech wybranych przez stażystę mediacjach (rodzinnych, cywilnych, pracowniczych lub gospodarczych) w roli obserwatora, 
  • omówienie przebiegu mediacji, wykorzystanych w jej trakcie narzędzi (ok godziny po każdej mediacji). 

Staż odbywa się w terminach ustalonym z Mediatorem Grażyną Górską w  biurze Kancelarii w Oławie lub Wrocławiu. 

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia stażu oraz referencje. 

Dodatkowo stażysta ma możliwość bezpłatnych konsultacji telefonicznych z mediatorem w sprawach wątpliwych, problemowych, które pojawią się w trakcie jego praktyki (przez okres pół roku od zakończenia stażu). 

Stażysta otrzymuje również zaproszenia na każde szkolenia, konferencje, wydarzenia bezpłatne lub płatne (w przypadku płatnych zniżka 10 %), w tym zaproszenie do uczestnictwa w prywatnej, zamkniętej grupie Lekko o mediacji oraz w Ogólnopolskiej Konferencji Mediacyjnej w Oławie .

W indywidualnych przypadkach jest możliwość ustalenia innego zakresu stażu, dostosowanego do potrzeb stażysty. 

Odbycie stażu (jako szkolenia III stopnia) jest odpłatne. Zapytaj o aktualną cenę.

Uczestnikami stażu mogą być wyłącznie osoby posiadające przygotowanie teoretyczne z zakresu mediacji (studia podyplomowe, kurs podstawowy).

Pierwszeństwo w przyjęciu na staż mają uczestniczy szkoleń/studiów prowadzonych przez mediatora Grażynę Górską.