Kancelaria Mediacyjna i Prawa Grażyna Górska, jako jedna z nielicznych w kraju, umożliwia osobom, posiadającym wiedzę teoretyczną z mediacji, nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, zarówno sądowych, jak i umownych.

Tym wszystkim, którzy ukończyli szkolenia i kursy z mediacji, staż daje jedyną w swoim rodzaju okazję uczestniczenia w mediacji prowadzonej przez doświadczonego mediatora i poznania w praktyce na czym polega wentylacja emocji, jak radzić sobie z impasem, z nierównowagą sił, jak przeprowadzać spotkania na osobność, jak skutecznie korzystać z narzędzi mediatora.

Oferta stażu obejmuje uczestnictwo w trzech wybranych przez stażystę mediacjach (rodzinnych, cywilnych, pracowniczych lub gospodarczych) w roli obserwatora, omówienie przebiegu mediacji i wykorzystanych narzędzi, warsztat z przygotowania do mediacji obejmujący m.in. kontakt telefoniczny ze stronami, przygotowanie zaproszenia na mediację oraz warsztat po mediacji (obejmujący przygotowanie dokumentacji po zakończeniu mediacji, tj. protokołów oraz projektów ugód).

Staż odbywa się w terminach ustalonym z Mediatorem prowadzącym Grażyną Górską.

Łączny wymiar stażu: 15 godz.
Koszt: 850,00 zł brutto.

Przyjęcie na staż poprzedzone jest rozmową kwalifikacyjną z kandydatem.

Po zakończeniu stażu uczestnicy mają możliwość bezpłatnych konsultacji z mediatorem Grażyną Górską przez okres 1 miesiąca.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia stażu.

Uwaga!
Uczestnikami stażu mogą być wyłącznie osoby posiadające przygotowanie teoretyczne z zakresu mediacji (studia podyplomowe, kurs podstawowy).

Liczba miejsc na staż jest ograniczona.