Grażyna Górska 

 • Doświadczony i skuteczny Mediator sądowy w sprawach cywilnych i gospodarczych  przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu       
 • Założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych 
 • Mediator kwalifikowany w Opolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji 
 • Mediator w Zachodniej Izbie Gospodarczej Pracodawcy i Przedsiębiorcy we Wrocławiu 
 • Wykładowca akademicki i trener  w tematyce mediacji 
 • Współpracuje z Centrum Biznesu Rodzinnego 
 • Autorka publikacji o konfliktach i mediacji w firmach rodzinnych
 • Współpracuje z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu 
 • Więcej informacji o mediatorze.

                                                          
Jako mediator sądowy specjalizuję się w rozwiązywaniu konfliktów oraz mediacji z udziałem firm rodzinnych. Współpracuję z organizacjami  zrzeszającymi firmy rodzinne. 

Jako specjalista w tym zakresie wiem, iż z uwagi na przenikanie się sfery rodzinnej, biznesowej i właścicielskiej firmy te są szczególnie narażone na sytuacje konfliktowe.  Przenoszenie  konfliktów z miejsca pracy na rodzinę i z rodziny na biznes bardzo często doprowadza do eskalacji konfliktów. 

Cena nierozwiązanych konfliktów w firmach rodzinnych bywa bardzo wysoka. Konsekwencją trwającego kryzysu może być nie tyko upadek firmy, ale również rozpad rodziny. 

W ramach współpracy z  firmami rodzinnymi  prowadzę mediacje w przedmiocie: 

 • podziału majątku wspólnego małżonków właścicieli firmy  na etapie przedsądowym  w związku z planowanym rozwodem
 • podział majątku wspólnego małżonków właścicieli firmy na etapie sądowym po rozwodzie 
 • konfliktów wynikających z  dziedziczenia, spadkobrania
 • konfliktów w firmie między wspólnikami, właścicielami, 
 • konfliktów między pracownikami, w zespole, między właścicielami firm rodzinnych a pracownikami 
 • konfliktów związanych z sukcesją 
 • konfliktów z kontrahentami, w których stroną jest firma rodzinna
 • konfliktów między poszczególnymi członkami rodziny

Jako trener prowadzę szkolenia i warsztaty dla firm rodzinnych w przedmiocie dokonywania diagnozy konfliktu, jego przyczyn,  strategii rozwiązywania konfliktów,  wypracowania skutecznych i możliwych rozwiązań, wprowadzania klauzul mediacyjnych do konstytucji firm rodzinnych lub innych dokumentów wewnętrznych firmy. 
Jestem autorką publikacji na temat konfliktów w firmach rodzinnych. 
Moją skuteczność jako mediatora  i  profesjonalne przygotowanie do prowadzenia mediacji potwierdzają liczne referencje, w tym referencje sądów, przedsiębiorców, pracodawców, bardzo pozytywne informacje zwrotne od uczestników oraz wysoki odsetek zawieranych ugód. Zobacz Opinie 

Firmom rodzinnym pokazuję korzyści wynikające z rozwiązywania sporu w drodze mediacji, tj.: 

 • możliwość powstrzymania eskalacji konfliktu 
 • wypracowanie kompleksowych rozwiązań, uwzględniających kwestie rodzinne, prawne, biznesowe
 • zakończenie konfliktu, sporu, 
 • poprawę komunikacji oraz relacji w przyszłości 
 • wypracowanie polubownych rozwiązań w kwestiach podziału majątku wspólnego właścicieli/małżonków
 • wypracowanie polubownych rozwiązań w przedmiocie sukcesji, spadkobrania, dziedziczenia
 • zmniejszenie kosztów rozstrzygnięcia sprawy na drodze sądowej 
 • możliwość zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem przez sąd i nadania jej mocy ugody sądowej (klauzuli wykonalności przy świadczeniach pieniężnych)
 • zachowanie poufności, ochrona wizerunku firmy
 • wypracowane rozwiązania aktualnego, dostosowanego do potrzeb, sytuacji i możliwość stron
 • odformalizowanie rozmów, brak sztywnych procedur, elastyczność postępowania
 • możliwość ograniczenia potencjalnych konfliktów między stronami sporu w przyszłości.

Prowadzisz firmę rodzinną? Planujesz rozwód lub podział majątku? Chcesz przeprowadzić proces sukcesji? W waszej firmie rodzinnej dochodzi do konfliktów między pracownikami? 

Skontaktuj się ze mną. Ocenię możliwość przeprowadzenia mediacji w Twojej konkretnej sprawie. 
Wstecz