Grażyna Górska 

 • Doświadczony i skuteczny Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu    
 • Mediator w Centrum Mediacji Sportowej www.centrummediacjisportowej.pl 
 • Założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych 
 • Mediator kwalifikowany w Opolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji 
 • Mediator w Zachodniej Izbie Gospodarczej Pracodawcy i Przedsiębiorcy we Wrocławiu 
 • Wykładowca akademicki i trener  w tematyce mediacji 
 • Więcej informacji o mediatorze

                                                          
Jako mediator sądowy oraz prawnik z kilkuletnim doświadczeniem w sprawach sportowych, specjalizuję się w rozwiązywaniu konfliktów z udziałem podmiotów ze świata profesjonalnego sporu. 

Prowadzę mediacje w Centrum Mediacji Sportowej www: centrummediacjisportowej.pl

Jako specjalista w tym zakresie wiem, iż spory sportowe są specyficzne z uwagi na hermetyczność środowiska sportowego, relacje stron i ich wzajemne zależności, trudności w dochodzeniu roszczeń na etapie sądowym, potrzebę ochrony wizerunku i dobrego imienia.  

Temat mediacji w sporcie był przedmiotem moich wystąpień  podczas konferencji mediacyjnych, w trakcie których wskazywałam konieczność wprowadzania mediacji do świata profesjonalnego sportu. Podkreślałam również korzyści dla środowiska sportowego z upowszechniania mediacji. 

Mediacja w sprawach sportowych to szansa na: 

 • szybkie rozwiązanie sporu i faktyczne zakończenie konfliktu 
 • uniknięcie  sprawy sądowej i kosztów z tym związanych
 • uniknięcie rozgłosu medialnego, zachowanie poufności 
 • powtrzymanie eskalacji konfliktu, 
 • zapewnienie  dalszej współpracy 
 • wypracowanie rozwiązania akceptowalnego przez obie strony
 • wyjście stron konfliktu  z zachowaniem twarzy i wynikiem wygrany - wygrany.

Moją skuteczność jako mediatora  i  profesjonalne przygotowanie do prowadzenia mediacji potwierdzają liczne referencje, w tym referencje sądów, bardzo pozytywne informacje zwrotne od uczestników mediacji oraz wysoki odsetek zawieranych ugód. Zobacz Opinie 

Skontaktuj się ze mną. Ocenię możliwość przeprowadzenia mediacji w Twojej konkretnej sprawie. 

Grażyna Górska. Mediator sądowy w sprawach sportowych 
Wstecz