Grażyna Górska

 • doświadczony i skuteczny mediator w sprawach rodzinnych 
 • Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu
 • Założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych 
 • Członek Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych 
 • Wykładowca akademicki i trener mediacji rodzinnej 
 • Więcej o mnie


Jako mediator rodzinny od blisko dziesięciu lat pomagam rodzinom w konflikcie w  znalezieniu rozwiązania i ugodowym zakończeniu sporu.  Prowadzę mediację sądowe i pozasądowe, jestem członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, współpracuję z sądami, prowadzę szkolenia z tematyki mediacji rodzinnej. 

Kilkaset skutecznie przeprowadzonych postępowań mediacyjnych i zawartych ugód pozwala mi występować w roli eksperta w tej dziedzinie, podejmującego się prowadzenia najtrudniejszych spraw rodzinnych, niosącego realną pomoc stronom w konflikcie, przygotowującego ugody zatwierdzane przez sąd.  

Prowadzę mediacje rodzinne w sprawach: 

 • pojednania małżonków, ratowania związku,  
 • ustalenia warunków polubownego rozstania (rozwodu), tak, aby rozwód mógł nastąpić na jednej rozprawie, oszczędzając stronom stresu, kosztów, niepewności,
 • polubownego dokonania podziału majątku wspólnego, przygotowując projekt ugody mediacyjnej, asystując stronom w dokonywaniu czynności notarialnych. Celem tych działań jest dokonanie podziału majątku w sposób najmniej uciążliwy dla stron, ograniczenie stresu, kosztów, niepewności
 • ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi
 • ustalenia dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej
 • alimentów na małoletnie dzieci
 • konfliktów między rodzeństwem związanych z opieką nad rodzicami
 • konfliktów na tle spadkobrania, dziedziczenia, zniesienia współwłasności,
 • innych poddanych pod mediację. 

 

W ramach mediacji rodzinnej zdecydowanie najwięcej prowadzę spraw rozwodowych i związanych z podziałem majątku. Proponuję klientom kompleksową pomoc w zakresie uporządkowania życia w związku z rozstaniem. 

Opinie zadowolonych stron oraz liczne referencje potwierdzają , że możesz mi zaufać w sprawach najważniejszych. Opinie

Dzięki mediacji dajecie obie szansę na: 

 • polubowne zakończenie sporu, bez poczucia krzywdy i porażki jednej ze stron
 • poprawienie komunikacji
 • uratowanie związku, małżeństwa
 • powstrzymanie eskalacji konfliktu
 • polubowne rozstanie, przeprowadzenie rozwodu na jednej rozprawie, bez nerwów, stresu, kilkuletniej walki w sądzie, z oszczędnością kosztów,  siebie i dzieci, 
 • zachowanie ciągłość kontaktów z dziećmi
 • przeprowadzenie podziału majątku w sposób polubowny, w drodze wspólnych ustaleń, z reguły przed notariuszem, a nie w sądzie, oszczędzając sobie stresu, nerwów, kosztów
 • poprawienie relacji w przyszłości
 • polubowne ustalenie kontaktów z dziećmi, zawarcie ugody w tym zakresie, która będzie zatwierdzona przez sąd (bez konieczności wszczynania postępowania sądowego)
 • polubowne ustalenie alimentów i zawarcie ugody w tym zakresie, ugoda może zostać zatwierdzona przez sąd i będzie miała moc ugody sądowej,


Dzięki mediacji moi klienci mają możliwość wzajemnego wysłuchania się, poprawienia komunikacji, przedstawienia swoich potrzeb, omówienia spornych kwestii i poczynienia konkretnych ustaleń, które  przybierają postać ugody mediacyjnej. Udaje im się dzięki temu powstrzymać eskalację konfliktu, poprawiać komunikację, zrozumieć siebie, zakończyć konflikt, poprawić relacje w przyszłości. 


Każdą sprawę traktuję wyjątkowo dbając o najwyższy poziom świadczonych usług i zaufanie stron. Bo profesjonalizm buduje się na zaufaniu. 


Jeżeli jesteś  zainteresowany mediacją rodzinną skontaktuj się ze mną.
Wstecz