Grażyna Górska 

 • Doświadczony i skuteczny Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu    
 • Założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych 
 • Mediator kwalifikowany w Opolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji 
 • Mediator w Zachodniej Izbie Gospodarczej Pracodawcy i Przedsiębiorcy we Wrocławiu 
 • Wykładowca akademicki i trener  z zakresu mediacji 
 • Więcej informacji o mediatorze

                                                          
Jako  specjalista w tematyce mediacji widzę konieczność wprowadzenia i stosowania mediacji  przy konfliktach związanych z popełnieniem błędu medycznego. Tematowi mediacji przy błędach medycznych poświęcona była jedna z organizowanych przeze mnie konferencji mediacyjnych w Oławie. 

Z wielu względów stronom powinno zależeć na szybkim, polubowny rozwiązaniu sprawy, z zachowaniem poufności i ochroną wizerunku. 

Mediacja w sprawach błędów medycznych to szansa na: 

 • szybkie rozwiązanie sporu i faktyczne zakończenie konfliktu 
 • uniknięcie  sprawy sądowej i kosztów z tym związanych
 • uniknięcie rozgłosu medialnego, zachowanie poufności 
 • powtrzymanie eskalacji konfliktu 
 • wypracowanie rozwiązania akceptowalnego przez obie strony
 • wyjście obu stron konfliktu  z poczuciem satysfakcji. 

Moją skuteczność jako mediatora  i  profesjonalne przygotowanie do prowadzenia mediacji potwierdzają liczne referencje, w tym referencje sądów, bardzo pozytywne informacje zwrotne od uczestników mediacji oraz wysoki odsetek zawieranych ugód. Zobacz Opinie 

Jesteś ofiarą błędu medycznego? A może jesteś lekarzem, któremu zarzuca się popełnienie błędu? 

Skontaktuj się ze mną. Ocenię możliwość przeprowadzenia mediacji w Twojej konkretnej sprawie. 

Grażyna Górska. Mediator w sprawach  błędów medycznych 
 
Wstecz