W związku ze zorganizowanym w dniach 10 i 11.09.2013 r. przez Fundację Europejskie Centrum Mediacji - Consensius z siedzibą w Warszawie szkoleniem dla pracowników Urzędu Gminy Ciepłowody i Stoszowice, radnych, pracowników, pedagogów, psychologów, lokalnych liderów itd., w imieniu uczestników szkolenia chciałabym złożyć Pani serdeczne podziękowania za przekazaną nam wiedzę i wiadomości. Mediacja jest mało znaną i niedocenianą, zarówno przez obowiązujące systemy prawne, jak i przez nas samych, formą rozwiązywania konfliktów. Dzięki Pani profesjonalizmowi, ogromnej wiedzy, doświadczeniu, a także osobowości, charyzmie, uczestnicy szkolenia dowiedzieli się wiele na temat mediacji, a przede wszystkim przekonali się o korzyściach płynących z jej wykorzystania. Osoby posiadające ogólną, bądź znikomą wiedzę na temat mediacji, dzięki informacjom uzyskanym od Pani podczas szkolenia, przekonały się o pozytywnych stronach mediacji i jak twierdzą, w przyszłości same będą częściej stosowały ją w pracy zawodowej, społecznej, w życiu rodzinnym, a także rozważą możliwość skorzystania z pomocy zawodowego mediatora. 

Dziękujemy za bardzo przystępne, rzeczowe przekazie informacji o mediacji. Pani doświadczenie w zakresie mediacji, sposób przekazania wiedzy, umiejętności trenerskie i szkoleniowe, pozwoliły nam na poznanie tej formy rozwiązywania konfliktów i przekonały o jej skuteczności i zaletach. Dziękujemy za przywoływane przez Panią przykłady z praktyki zawodowej, wskazanie obszarów działalności mediatora, wskazanie korzyści, pokazanie roli mediatora. Dzięki temu szkoleniu nasza wiedza wzbogacona została o nową, przydatną zawodowo wiedzę. Wstecz