Szkolenie: „Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów z mediacji rodzinnej”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w specjalistycznym, profesjonalnie prowadzonym szkoleniu z tematyki mediacji rodzinnej, adresowanym do osób, które ukończyły szkolenie lub kurs podstawowy z mediacji i chciały zdobyć praktyczne przygotowanie do prowadzenia mediacji rodzinnej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie mediatorom niezbędnej praktycznej wiedzy, a także pozyskanie umiejętności i narzędzi do skutecznego prowadzenia mediacji rodzinnej, w szczególności rozwodowej. Szkolenie ma na celu zrozumienie przez uczestników specyfiki konfliktu rodzinnego, zachowania stron w silnym konflikcie, sytuacji dziecka będącego ofiarą konfliktu rodziców oraz nauczenie uczestników, jak radzić sobie podczas mediacji z sytuacjami trudnymi, z emocjami stron, z impasem, z nierównowagą sił, manipulacją. Podczas szkolenia poruszone zostaną wszystkie kwestie, które mogą być przedmiotem mediacji rodzinnej, tj. pojednanie małżonków, sposób rozwiązania małżeństwa, kontakty z małoletnimi dziećmi, władza rodzicielska, opieka nad dziećmi, alimenty, podziału majątku. Omówione zostaną również zagadnienia prowadzenia (lub nieprowadzenia) mediacji rodzinnej w szczególnie trudnych przypadkach, takich jak przemoc fizyczna i psychiczna, czy uzależnienia od alkoholu, hazardu, pornografii itd. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności umożliwiające prawidłowe przygotowanie się do mediacji rodzinnej, skuteczne jej przeprowadzenie, jak również właściwe zredagowanie ugody w każdej kwestii będącej przedmiotem mediacji rodzinnej.

Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztatowy, symulacyjny, opierający się na wielu konkretnych przypadkach z długoletniej praktyki zawodowej prowadzącego i jego pracy w zwodzie mediatora rodzinnego.

Program szkolenia

Szkolenie obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 • specyfika konfliktu rodzinnego, dlaczego jest on inny od pozostałych konfliktów?
 • zachowania stron w konflikcie, jak je zrozumieć?
 • radzenie sobie z emocjami stron, na czym w praktyce polega wentylacja emocji,
 • nierównowaga sił w konflikcie rodzinnym, jak wspomóc stronę słabszą,
 • przemoc w rodzinie, co mediator powinien wiedzieć na temat przemocy,
 • rozpoczęcie mediacji rodzinnej, zaproszenie na mediację, spotkania razem czy osobno? Kiedy należy zachować szczególną ostrożność przy spotkaniach wspólnych,
 • radzenie sobie z ostrym konfliktem stron, techniki i narzędzia pomocne mediatorowi w takich przypadkach,
 • mediacja mająca na celu pojednanie małżonków, ratowanie małżeństwa,
 • mediacja rozwodowa – jakie kwestie wymagają poczynienia ustaleń w mediacji,
 • zrozumienie stron – co dla stron oznacza rozwód, obawy rozwodzących się kobiet i mężczyzn,
 • co dla dziecka oznacza rozwód rodziców, dobro dziecka w mediacji rodzinnej,
 • ustalenia w zakresie kontaktów na rzecz małoletnich dzieci, opieka naprzemienna, kontakty w obecności kuratora, ugoda w sprawie o kontakty
 • ustalenia w zakresie alimentów na dziecko i współmałżonka, ugoda w przedmiocie alimentów,
 • ustalenia w zakresie wspólnych zobowiązań finansowych (wspólnie zaciąganych kredytów hipotecznych),
 • mediacje w przedmiocie podziału majątku – kwestie do ustalenia, treść ugody,
 • umowne mediacje rodzinne, kiedy są stosowane, zatwierdzanie ugód z mediacji rodzinnej,
 • sposoby włączania dzieci do mediacji, jak i kiedy można to robić,
 • pełnomocnicy w mediacji rodzinnej, współpraca mediatora z pełnomocnikami stron
 • mediacja z osobami uzależnionymi lub w przypadku przemocy, co w takich sytuacjach
 • i inne.

Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy, symulacyjny, umożliwiający każdemu uczestnikowi aktywne uczestnictwo, oparte jest na konkretnych przypadkach z kilkuletniej praktyki zawodowej prowadzącej i jej pracy w charakterze mediatora rodzinnego.

Informacje o prowadzącym
Mediator - Grażyna Górska jako mediator rodzinny prowadzi mediacje na zlecenia sądów okręgowych i rejonowych, współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Punktami Interwencji Kryzysowej oraz licznymi fundacjami zajmującymi się pomocą rodzinom dotkniętym kryzysem, jest założycielem Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, współpracuje z pedagogami i psychologami, prowadzi mediacje sądowe oraz umowne, we każdych sprawach rodzinnych. Posiada bardzo pozytywne rekomendacje sądów oraz wielu współpracujących z nią instytucji, jak również uczestników mediacji i osób biorących udział w prowadzonych przez nią szkoleniach.

Opinie uczestników szkoleń i stron mediacji w zakład Referencje