Szkolenie: „Szkolenie specjalistyczne z mediacji cywilnej i gospodarczej”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w specjalistycznym, profesjonalnie prowadzonym szkoleniu z mediacji cywilnej i gospodarczej, adresowanym do osób, które ukończyły szkolenie lub kurs podstawowy z mediacji, jak również prawników, przedsiębiorców i tych wszystkich, których interesuje tematyka alternatywnych metod rozwiązywania sporów cywilnych i gospodarczych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom niezbędnej praktycznej wiedzy, a także pozyskanie umiejętności i narzędzi do skutecznego prowadzenia mediacji cywilnej i gospodarczej. Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności w zakresie skutecznego przygotowania oraz przeprowadzania każdego rodzaju mediacji cywilnej, w tym mediacji gospodarczej. Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące przedmiotu mediacji cywilnej, negocjacji, sposobów rozwiązywania konfliktów cywilnych, mediacji w biznesie, klauzul umownych, zatwierdzania ugód. Nie zabraknie symulacji mediacji gospodarczych oraz analizy konkretnych przypadków sporów cywilnych i gospodarczych. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętność skutecznego prowadzenia mediacji cywilnych i gospodarczych, zarówno umownych, jak i sądowych, wspierania stron w fazie szukania rozwiązań, radzenia sobie z impasem, współpracy z pełnomocnikami stron i ekspertami zewnętrznymi oraz właściwego redagowania ugód mediacyjnych.

Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztatowy, symulacyjny, opierający się na wielu konkretnych przypadkach z długoletniej praktyki zawodowej prowadzącego i jego pracy w zwodzie mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Program szkolenia

Szkolenie obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 • Przedmiot mediacji w sprawach cywilnych
 • Mediacja w biznesie, kiedy przedsiębiorcy powinni z niej skorzystać, wskazania do mediacji,
 • Zachowania stron w konflikcie i sposoby ich rozwiązywania (ważność celu i relacji)
 • Negocjacje w mediacji
 • Przygotowanie się do mediacji, zaproszenie stron, spotkania wspólne i indywidualne,
 • Techniki i narzędzia wspierające strony w fazie szukania rozwiązań
 • Radzenie sobie z impasem w mediacji
 • Uczestnicy mediacji cywilnych i gospodarczych
 • Pełnomocnicy w mediacji i eksperci zewnętrzni
 • Mediacja on-line w mediacji gospodarczej i cywilnej
 • Klauzule mediacyjne w kontraktach
 • Mediacje umowne, ugody w mediacji umownej i ich zatwierdzanie przez sądy
 • Wiedza prawnicza i doświadczenie mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • Neutralność mediatora i jej granice.

Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy, symulacyjny, umożliwiający każdemu uczestnikowi aktywne uczestnictwo, oparte jest na konkretnych przypadkach z kilkuletniej praktyki zawodowej prowadzącej i jej pracy w charakterze mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Informacje o prowadzącym
Mediator - Grażyna Górska jako mediator stały prowadzi mediacje cywilne i gospodarcze na zlecenia wielu sądów okręgowych i rejonowych, współpracuje z Zachodnią Izbą Gospodarczą, Dolnośląska Izbą Rzemieślniczą, jest założycielem Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, współpracuje z Europejskim Centrum Mediacji Consensius z siedzibą w Warszawie, jest mediatorem w ośrodku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Występuje na licznych konferencjach, seminariach i spotkaniach poświęconych alternatywnym metodom rozwiązywani sporów. Posiada bardzo pozytywne opinie sądów i organizacji współpracujących, jak również uczestników mediacji i przeprowadzonych szkoleń.

Opinie uczestników szkoleń i stron mediacji w zakład Referencje