Jako mediator w sprawach pracowniczych na co dzień mediuję w sporach ze stosunku pracy, zarówno na etapie przedsądowym (w ramach mediacji umownych), jak i sądowym (mediacje ze skierowania sądu).

Moja dotychczasowa praktyka pokazuje, że wiele konfliktów w miejscu pracy i wynikających ze stosunku pracy można rozwiązać polubowne, w wyniku spokojnej rozmowy przeprowadzonej przy udziale bezstronnej, neutralnej osoby trzeciej, zawierając ugodę akceptowaną przez obie strony.

Najczęściej są to sprawy o:
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowanie,
 • przywrócenie do pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • zmianę tryby rozwiązania umowy o pracę,
 • mobbing
 • naruszenie zakazu konkurencji
Dobrowolność mediacji daje stronom poczucie bezpieczeństwa, że maja wpływ na rozwiązania sporu i nic nie wydarzy się bez ich zgody. Poufność mediacji chroni z klei przed nagłośnieniem konfliktu, pozwala zachować pozytywny wizerunek pracodawcy. .

Jako mediator w sprawach sportowych współpracuję z sądami pracy, kierującymi spray do mediacji oraz licznymi organizacjami zrzeszającymi pracodawców, m.in.: Zachodnią Izbą Gospodarczą Pracodawcy i Przedsiębiorcy.

Prowadzę również szkolenia z tematyki konfliktów w miejscu pracy i sposobów ich rozwiązywania.

Zalety mediacji w sprawach pracowniczych, czyli dlaczego warto?
 • Mediacja jest szybka, umożliwia konstruktywne rozwiązanie sporu na etapie przedsądowym, jak i sądowym,
 • jest poufna, chroni przed medialnym nagłośnieniem konfliktu, 
 • jest dobrowolna, na mediację strony muszą wyrazić zgodę, w mediacji nic nie dzieje się bez zgody stron, 
 • umożliwia polubowne zakończenie sporu, zgodnie z zasadą „wygrany-wygrany”, żadna ze stron nie czuje się pokonana, przegrana,
 • chroni relacje, umożliwia odbudowania zaufania i zrozumienia oraz zachowanie dalszej współpracy, 
 
 • jest skuteczna, ugoda zawarta w mediacji, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej, 
 • wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia, 
 • umożliwia prowadzenie rozmów w atmosferze spokoju i zrozumienia, 
 • zapobiega eskalacji konfliktów, 
 • dzięki mediacji możliwe jest ograniczenie potencjalnych konfliktów między stronami sporu w przyszłości.

Wszczęcie mediacji
 • pobierz wniosek o mediację, wypełnij go i prześlij na adres: biuro@mediator-olawa.pl
 • skontaktuj się telefonicznie z mediatorem lub czekaj na kontakt z jego strony
 • mediator telefonicznie ustali ze stronami termin pierwszego posiedzenia mediacyjnego.
Uwaga: Nie musisz pytać drugiej strony czy wyraża zgodę na mediacje, mediator zrobi to za Ciebie!


Wstecz