Grażyna Górska 

 • Doświadczony mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu
 • Założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych 
 • Mediator przy Zachodniej Izbie Gospodarczej – Pracodawcy i  Przedsiębiorcy
 • Mediator kwalifikowany w Opolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji 
 • Wykładowca akademicki i trener mediacji w sprawach pracowniczych 

                                    
Od blisko dziesięciu  lat prowadzę mediację w sporach wynikających ze stosunku pracy, zarówno na etapie przedsądowym (w ramach mediacji umownych), jak i sądowym (mediacje ze skierowania sądu). 

Rozwiązuję konflikty w miejscu pracy, w zespole, między konkretnymi osobami, w związku z zarzutami stosowania mobbingu lub molestowania seksualnego, spory pracownika(ków) z pracodawcą, prowadzę szkolenia w zakresie rozwiązania konfliktów  w organizacjach, współpracuję z sądami pracy. 

Przedmiotem prowadzonych przeze mnie mediacji najczęściej jest: 

 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie mowy o pracę 
 • przywrócenie do pracy
 • zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę (np. z rozwiązania bez wypowiedzenia)  i w efekcie sprostowanie świadectwa pracy,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu stosowania mobbingu
 • uchylenie kary porządkowej. 

Moja dotychczasowa praktyka pokazuje, że w zdecydowanej większości spraw sądowych (ponad 90 %) dochodzi do wypracowania porozumienia i zawarcia ugody. Wszystkie ugody zostały zatwierdzone przez sąd. 

Mediacja w sprawach pracowniczych ma wiele korzyści i zalet, oto najważniejsze z nich: 

 • jest szybka, do wypracowania ugody dochodzi w trakcie jednego lub dwóch posiedzeń mediacyjnych, 
 • umożliwia konstruktywne rozwiązanie sporu na etapie przedsądowym, jak i sądowym.
 • jest poufna, chroni przed nagłośnieniem konfliktu, pozwala zachować pozytywny wizerunek pracodawcy
 • jest dobrowolna, na mediację strony muszą wyrazić zgodę, w mediacji nic nie dzieje się bez zgody stron, 
 • umożliwia polubowne zakończenie sporu, zgodnie z zasadą „wygrany-wygrany”, żadna ze stron nie czuje się pokonana, przegrana,
 • chroni relacje, umożliwia odbudowania zaufania i zrozumienia oraz zachowanie dalszej współpracy, 
 • jest skuteczna ugoda zawarta w mediacji, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej, 
 • umożliwia prowadzenie rozmów w atmosferze spokoju i zrozumienia, 
 • dzięki mediacji możliwe jest ograniczenie potencjalnych konfliktów między stronami sporu w przyszłości.

Jako mediator w sprawach pracowniczych wiem, że konfliktowi temu towarzyszą silne mocje, niepewność, stres. Można zakończyć tą trudną sytuację  prosząc o wsparcie specjalisty ds. rozwiązywania konfliktów pracowniczych.


Pomoc mediatora ma zakończyć konflikt, powstrzymać jego eskalację, wypracować rozwiązania, ale również poprawić relacje, odbudować komunikację i zaufanie. Dzięki wsparciu bezstronnej, neutralnej osoby trzeciej jest to możliwe. 

Ze swojej strony gwarantuję najwyższą jakość świadczonych usług, bo według mnie profesjonalizm buduje się na zaufaniu, a opinie moich klientów potwierdzają, że możesz mi zaufać. Zobacz opinie 
Wstecz