07 października 2021 r. odbyła się w X jubileuszowa konferencja mediacyjna pod wymownym tytułem "Mediacja i Mediator - nowa rzeczywistość", w której uczestniczyło ponad 150 osób z całej Polski. Konferencja była okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń, spotkania z ekspertami i praktykami, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prelegenci w swoich wystąpieniach odnosili się do mediacji i mediatora w nowej rzeczywistości. 
Wstecz