23 października 2015 r. odbywał się IV konferencja w Oławie pod hasłem porozmawiajmy o mediacji. W roli panelistów wystąpili mi: Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu, sędziowie sądów okręgowych i rejonowych, Profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii. Tematyka konferencji obejmowała trzy panele tematyczne poświęcone mediacji w rodzinnie, mediacje w sprawach sądowych oraz mediacji w środowisku lokalnym. W konferencji uczestniczyło ponad 150 osób z całego kraju.

Więcej informacji w sprawozdaniu z konferencji. 


Wstecz