Szkolenie: „Mediacja w biznesie – skuteczna metoda rozwiązywania sporów gospodarczych”
 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom tematyki mediacji, czyli alternatywnej do sądu metody rozwiązywania sporów, a w szczególności: na czym polega mediacja, jaka jest rola mediatora, jakie sprawy szczególnie nadają się do mediacji, jak wykorzystać tę instytucję kiedy liczy się czas i koszty, ważne są relacje z drugą stroną, nie ma pewności co do rozstrzygnięcia sądu. Uczestnicy poznają procedurę poddania sporu pod mediację umowną i sądową, praktyczne aspekty dotyczące wyboru mediatora, zawierania umów o mediację i formułowania klauzul mediacyjnych. Dzięki szkoleniu zdobędą niezbędną w biznesie wiedzę o skutecznej, taniej i szybkiej metodzie rozwiązywania sporów, opartej na poufności i pełnej dobrowolności, dzięki której możliwe jest faktyczne zakończenie konfliktu na zasadzie „wygrany-wygrany”, zachowanie pozytywnego wizerunku firmy i jej dobrego mienia, uniknięcie długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych oraz skutków eskalacji konfliktów.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia

 • Konflikt w biznesie
 • Źródła powstawania konfliktów
 • Negatywny i pozytywny wymiar konfliktu
 • Zachowania stron w konflikcie
 • Sposoby rozwiązywania sporów
 • Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów
 • Istota i zasady mediacji
 • Rola i zadania mediatora
 • Przebieg mediacji i jej etapy
 • Ugoda w mediacji – charakter prawny
 • Uregulowania prawne mediacji
 • Mediacja przedsądowa (umowna) – możliwości rozwiązywania sporów bez sądu
 • Mediacja sądowa
 • Wskazania do mediacji – czyli kiedy warto mediować
 • Korzyści z mediacji dla stron
 • Procedura mediacji - czyli jak skutecznie poddać spór pod mediację
 • Umowa stron o mediację i wniosek o mediację
 • Uczestnicy mediacji – kto powinien i kto może uczestniczyć w mediacji
 • Mediacja on-line – kiedy można z niej skorzystać
 • Koszty mediacji
 • Klauzule mediacyjne w kontraktach
 • Wybór mediatora – czym należy się kierować przy powołaniu mediatora.