Szkolenie: „Mediacja dla prawników”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu z tematyki mediacji, które adresowane jest dla pełnomocników procesowych adwokatów i radców prawnych, doradców prawnych, pracowników kancelarii prawniczych, aplikantów, studentów prawa.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych kwestii dotyczących postępowania mediacyjnego, istotnych dla osób świadczących pomoc prawną, a w szczególności pokazanie korzyści dla pełnomocników z mediacji, ich roli w procesie, sposobu zachęcania stron do mediacji oraz współpracy z mediatorem. W trakcie szkolenia poruszone zostaną praktyczne zagadnienia dotyczące mediacji sądowych oraz mediacji umownej, zatwierdzania ugód, klauzul mediacyjnych w kontraktach i wielu innych. Dzięki szkoleniu uczestnicy nie tylko zdobędą praktyczną wiedzę na temat mediacji i pracy mediatora, ale także samego konfliktu, jego przyczyn, zachowania stron w konflikcie i sposobów ich rozwiązywania.

Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztatowy, opierający się na analizie konkretnych przypadków z wieloletniej praktyki zawodowej prowadzącego i jego pracy w zwodzie mediatora i prawnika.

Opinie uczestników szkoleń w zakładce: Referencje

Program szkolenia

Szkolenie obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 • mediacja – kiedy nasi klienci powinni z niej skorzystać, a w jakich sytuacjach będzie to niewskazane,
 • jaka jest rola i zadania mediatora, czego pełnomocnik nie zrobi za mediatora,
 • konflikt - czym jest, jak lepiej go zrozumieć,
 • jak przygotować strony do mediacji,
 • kiedy obecność pełnomocnika w mediacji byłaby wskazana, a kiedy nie,
 • wszczęcie mediacji umownej, klauzule mediacyjne, zatwierdzanie ugód z mediacji umownej w praktyce,
 • mediacje sądowe w praktyce, ugody w mediacjach sądowych, mediacje umowne obok sądowych umożliwiające kompleksowe zakończenie konfliktu,
 • mediacja on-line, kiedy warto z niej skorzystać,
 • możliwości wynikające z odformalizowanego charakteru mediacji,
 • korzyści z mediacji dla klienta i pełnomocnika,
 • współpraca pełnomocnika z mediatorem - uwagi praktyczne.