Mediacja umożliwia przedsiębiorcom szybkie, polubowne zakończenie sporu, oszczędzając czas i pieniądze, zachowując kontakty biznesowe i dalszą współpracę. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia, a ugoda zawarta przed Mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc ugody sądowej.

Jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiadam znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych z każdej dziedziny prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami. Gwarantuje to wysoką skuteczność prowadzonych przeze mnie mediacji potwierdzoną udzielonymi rekomendacjami.

Mediacje gospodarcze prowadzimy na zlecenie sądów lub wniosku stron o mediację (mediacje umowne)


Wszczęcie mediacji umownej

 • pobierz wniosek o mediację, wypełnij go i prześlij na adres: biuro@mediator-olawa.pl
 • skontaktuj się telefonicznie z mediatorem lub czekaj na kontakt z jego strony
 • mediator telefonicznie ustali ze stronami termin pierwszego posiedzenia mediacyjnego.
Uwaga: Nie musisz pytać drugiej strony czy wyraża zgodę na mediacje, mediator zrobi to za Ciebie!


Zalety mediacji gospodarczych, czyli dlaczego warto?

 • mediacja umożliwia polubowne zakończenie sporu, zgodnie z zasadą „wygrany-wygrany”, mediacja to negocjacje z udziałem bezstronnej, neutralnej osoby trzeciej,
 • mediacja jest szybka, dzięki niej możliwie jest zakończenie sporu nawet w ciągu jednego dnia, 
 • mediacja jest tania, koszty mediacji są niższe niż koszty postępowania sądowego;
 • mediacja umożliwia zachowanie pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi, dalszą współpracę,
 • mediacja jest poufna, ochroni wizerunku firmy,
 • mediacja jest dobrowolna, strony muszą wyrazić zgodę na mediację, na zawarcie porozumienia i jego treść, w mediacji nic nie dzieje się bez zgody stron, 
 • ugoda zawarta w mediacji, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc ugody sądowej, nadanie jej klauzuli wykonalności umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • skuteczne wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia, 
 • mediacja jest niesformalizowana, w mediacji nie ma sztywnych procedur, mediacja to przede wszystkim proces ludzki, 
 • mediacja jest przyjazna, umożliwia spokojne prowadzenie rozmów w obecności bezstronnego mediatora, 
 • w mediacji mogą uczestniczyć profesjonalni pełnomocnicy, członkowie zarządu, pracownicy i wszystkie osoby, które mają wiedzę o przedmiocie sporu i mogą decydować o sposobie jego rozwiązania,
 • mediacja zapobiega eskalacji konfliktu, 
 • dzięki mediacji możliwe jest ograniczenie potencjalnych konfliktów między stronami sporu w przyszłości.
Uwaga! przed skierowaniem sprawy na drogę sądową należy podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu i wykazać ten fakt w pozwie (wniosku). Zrób to składając wniosek o mediację.


Wstecz