Prowadząc mediacje rodzinne, zarówno umowne, jak i sądowe, oraz współpracując z wieloma instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinnie wskazujemy możliwe sposoby rozwiązywania sporów rodzinnych.

Pomagamy m.in. w sprawach:
  • kryzysu w związku i konieczności podjęcia decyzji co do jego trwania i „ratowania” lub rozstania,
  • rozwodowych, poprzez pomoc w ustaleniach okołorozwodowych, tak aby rozwód nastąpił szybko, bez tego co potocznie nazywa się „praniem brudów”, bez niepotrzebnego stresu, emocji, pomagamy rodzinom w rozstaniu po „ludzku”,
  • opieki nad dziećmi, kontaktów z małoletnimi dziećmi, władzy rodzicielskiej,
  • alimentów, zaspokajania potrzeb rodziny,
  • podziału majątku,
  • dziedziczenia, działu spadku,
  • konfliktów między rodzeństwem, rodzicami i dziećmi, dalszymi członkami rodziny,
  • sporów w firmach rodzinnych.

Współpracując z adwokatami i radcami prawnymi, psychologami, terapeutami, poradniami i fundacjami w razie potrzeby kierujemy do miejsc, w których rodzina może uzyskać konieczną pomoc i wsparcie.  


Wstecz