Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania sporów, na etapie pozasądowym i sądowym, w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych.

Nasze wsparcie obejmuje między innymi:
  • negocjowanie warunków porozumień, ugód, kontraktów,
  • negocjacje z dłużnikami i wierzycielami,
  • analizowanie dokumentacji i wskazanie prawnych możliwości rozwiązywania sporów,
  • przygotowania projektów ugód, porozumień, pism,
  • w przypadku niemożliwości polubownego rozwiązania sporu pomoc przy wszczęciu postępowania sądowego,
  • pomoc w sprawach na etapie egzekucyjnym,
  • wszelkie inne czynności zmierzające do rozwiązywania sporów na drodze pozasądowej lub sądowej.
Uwaga! Kancelaria nie świadczy pomocy prawnej w sprawach, w których prowadzi mediację. 


Wstecz