Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie prowadzenia spotkań, zebrań, zgromadzeń i posiedzeń poprzez moderowanie dyskusji. Rolą moderatora jest m.in.:
  • utrzymanie w ramach czasowych spotkania,
  • utrzymanie w ramach tematycznych dyskusji,
  • czuwanie nad przestrzeganiem przyjętego porządku obrad,
  • ustalanie kolejności zabierania głosu przez uczestników dyskusji,
  • dbanie o zachowywanie zasad prawidłowego komunikowania się, wzajemnego szacunku, kultury rozmowy,
  • panowanie nad emocjami uczestników,
  • podsumowywanie wypowiedzi uczestników i poszczególnych części spotkania,
  • zakończenie spotkania.

Dzięki obecności moderatora możliwe jest prowadzenie rozmów w sposób uporządkowany, zgodnie z przyjętym planem obrad, omówienie wszystkich wskazanych w nim zagadnień tematycznych, poszanowanie praw każdego uczestnika rozmowy, zapobieganie niekontrolowanym wybuchom emocji. 


Wstecz