Doradztwo prawne

Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania sporów, na etapie pozasądowym i sądowym, w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych. Nasze wsparcie obejmuje między innymi: negocjowanie warunków porozumień, ugód, kontraktów, negocjacje z dłużnikami i wierzycielami, analizowanie dokumentacji i wskazanie prawnych możliwości rozwiązywania ...

Czytaj więcej

Doradztwo rodzinne

Prowadząc mediacje rodzinne, zarówno umowne, jak i sądowe, oraz współpracując z wieloma instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinnie wskazujemy możliwe sposoby rozwiązywania sporów rodzinnych. Pomagamy m.in. w sprawach: kryzysu w związku i konieczności podjęcia decyzji co do jego trwania i „ratowania” lub rozstania, rozwodowych, poprzez pomoc w ustaleniach okołorozwodow ...

Czytaj więcej

Doradztwo i pomoc przy prowadzeniu spotkań - Moderacja

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie prowadzenia spotkań, zebrań, zgromadzeń i posiedzeń poprzez moderowanie dyskusji. Rolą moderatora jest m.in.: utrzymanie w ramach czasowych spotkania, utrzymanie w ramach tematycznych dyskusji, czuwanie nad przestrzeganiem przyjętego porządku obrad, ustalanie kolejności zabierania głosu przez uczestników dyskusji, dbanie o zachowywanie zasad prawidłowego komuniko ...

Czytaj więcej