Grażyna Górska – założyciel Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych , Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

Mając własną wizję prowadzenia mediacji, dążąc do profesjonalnego świadczenia usług mediacyjnych, zgodnie z obowiązującymi Standardami oraz zasadami etyki zawodowej mediatora, postanowiłam założyć Stowarzyszenie mediacyjne. Nosi ono nazwę Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (SMC).

Siedziba SMC znajduje się obecnie w Wieluniu, a ja mam zaszczyt pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

SMC jest organizacją pozarządową powstałą  w celu podejmowania działań na rzecz rozwoju i popularyzacji mediacji, edukacji społeczeństwa w tym zakresie, a tym samym podnoszenia jego świadomości prawnej. W ramach swojej działalności SMC podejmuje zakrojone na szeroką skale działania upowszechniające mediacje, organizując szkolenia, konferencje (m.in. Oławskie konferencje mediacyjne), seminaria. Uczestniczymy w spotkaniach z sędziami, prawnikami i mediatorami, współpracujemy z organami samorządu terytorialnego, mediami, publikujemy artykuły poświęcone tematyce ADR, występujemy na konferencjach w roli prelegentów. Stowarzyszenie dysponuje własnym Ośrodkiem mediacyjnym.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia znajdziesz na stronie www.mediatorzycywilni.pl

 

Grażyna Górska - członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych

Specjalizując się w prowadzeniu mediacji rodzinnych, współpracując z organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinom, uzyskałam członkostwo w ogólnopolskim Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych. Jest to organizacja skupiająca czynnych mediatorów rodzinnych, prowadzących mediacje zgodnie z przyjętymi Standardami, dających rękojmię profesjonalnego wykonywania swojej pracy.

Głównymi celami stowarzyszenia jest zapewnienie wysokich standardów mediacji rodzinnej w Polsce, dostosowanie rozwiązań prawnych i praktycznych w zakresie mediacji rodzinnej do standardów stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej oraz poszerzenie dostępu do mediacji i propagowanie idei mediacji rodzinnej.

Więcej informacji o SMR na stronie www.smr.org.pl

 

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi

  • Europejskie Centrum Mediacji Consensius
  • Stowarzyszenie SOROPTIMIST INTERNATIONAL Pierwszy Klub we Wrocławiu
  • Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
  • Europejskie Centrum Arbitrażu
  • Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS
  • Fundacja Pomaluj mi świat
  • Stowarzyszenie Uśmiech za uśmiech