Przez okres wakacji na antenie Radia Ziemii Wieluńskiej prezentowane były programy dotyczące mediacji z cyklu "Zielone światło dla mediacji". Uczestniczyli w nich sędziowie oraz mediatorzy ze Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych. Miały one na celu przybliżenie mieszkańcom Wielunia i okolic instytucji mediacji oraz informowanie o wydarzeniach mediacyjnych. W piątym odcinku programu Mediator Grażyna Górska omówiła specyfikę konfliktów rodzinnych, poruszyła kwestie udziału dziecka w mediacji oraz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Wszystkie odcinki programu prezentowane są na stronie www.radiozw.com.pl.


Wstecz