Zakończony projekt szkoleniowy realizowany w ramach współpracy z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu, zakładający przeszkolenie od listopada 2018 do lutego 2019 r. blisko 160 pracowników sądownictwa, prokuratury i mediatorów. Dwudniowe warsztaty  zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników, którzy podkreślali przede wszystkm ich niezwykle  praktyczny wymiar. 


Wstecz