W Wieluniu rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych. Rolą Stowarzyszenia jest między innymi podejmowanie działań na rzecz promocji i popularyzacji w Polsce mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, integracja środowiska sędziów, prawników i mediatorów, organizowanie spotkań, konferencji i seminariów poświęconych rozwiązywaniu konfliktów i mediacji. Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Mediator Grażyna Górska.


Wstecz