Współpraca z Europejskim Centrum Mediacji w Warszawie

W lipcu została podpisana umowa o partnerstwie pomiędzy mediatorem Grażyną Górską i Fundacją Europejskie Centrum Mediacji Consensus z siedzibą w Warszawie. Na mocy zawartej umowy Strony będą ...

Czytaj więcej

Udział w projekcie "CSR Droga do innowacji"

W czerwcu Kancelaria zakończyła swój udział w nowatorskim projekcie "CRS Droga do Innowacji", wdrażając stretegię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Uczestnictwo w projekcie obejmowało wdro ...

Czytaj więcej

Konflikt-Mediacja-Satysfakcja

Pod takim tytułem 9 kwietnia 2013 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Wieluniu odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej z tematyki konfliktu i mediacji. Szkolenie przeprowadzil ...

Czytaj więcej