Powstało pierwsze w Polsce Centrum Mediacji Sportowej przy Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich. Koordynatorem ds mediacji w CMS została Grażyna Górska. Głównym celem działalności Centrum Mediacji Sportowej jest pomoc środowisku sportowemu w rozwiązywaniu konfliktów powstałych w związku z profesjonalnym i amatorskim uprawianiem sportu poprzez wykorzystanie idei mediacji.

Więcej informacji na stronie: www.centrummediacjisportowej.pl


Wstecz